Tải Video, LiveStream Douyin/TikTok

Tự động lưu livestream Douyin/TikTok 24/24h.
Tải từng video/toàn bộ kênh Douyin không logo, chất lượng FullHD.
ID: shopbathuc
02-12-2022 19:46:54 (1043.01Mb - 01:11:56s)
03-12-2022 19:18:56 (489.05Mb - 00:53:35s)
ID: celionaturalbeauty
03-12-2022 14:26:52 (1212.67Mb - 01:32:52s)
04-12-2022 13:58:50 (1251.88Mb - 01:37:21s)
ID: celiostore
03-12-2022 14:26:58 (1498.45Mb - 01:33:27s)
04-12-2022 13:58:54 (927.22Mb - 01:36:34s)